Επικοινωνία

  Παπάφη 54, 54639

  Θεσσαλονίκη
  τηλ επικοινωνιασ:

   2310 85 66 88 
    2310 50 17 90
  Wind: 6974 773 596 

  What’s up: 6970 483 744